Bestyrelsen for Rebæk Grundejerforening pr. 21. marts 2023

Steen Kaiser, Aabakken 10, 28964433, email: steen.kaiser@stofanet.dk

formand

Ole Munck, Bakkevænget 6, 61703793, email: familienmunck@gmail.com

kasserer

Berit Wolmar, Søbakken 9, 60562912, email: berit_wolmar@hotmail.com

næstformand/ facebook

Bente Fossø, Søbakken 4, email: bente.fossoe@gmail.com

bestyrelsesmedlem

Dennis Geertsen, Aabakken 5, 41820945, email: dennis.geertsen88@gmail.com

Webmaster / medlemsadministration

Mia Bastrup, Bakkevænget 7, 28159890, email: Mia.bastrup@gmail.com

suppleant/ observatør ved bestyrelsesmøder