Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen siden 19. marts 2019

Richardt Nørgaard, formand

Strandbakken 17 A

Skriv til bestyrelsen her
Telefon 4073 3036

Sandra Ebert, næstformand

Søbakken 14
Telefon

Berit Wolmar, kassserer

Søbakken 9
Telefon 6056 2911

Mette Larsen, sekretær

Bakkevænget 23
Telefon 4244 4639

Gert Rosendal, Webmaster

Stranden 22
Telefon 6130 9403

Steen Kaiser, Suppleant

Aabakken 10, mobil 2896 4433

Se referater fra bestyrelsesmøder