Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen siden 15. marts 2018

Steen Kaiser, Formand

Aabakken 10
post@rebæk.dk
Skriv til bestyrelsen her
Telefon 2896 4433

Lars Merrild, næstformand

Aabakken 16
Telefon 2711 2585

Berit Wolmar, kassserer

Søbakken 9
Telefon 6056 2911

Fie Starkner, sekretær

Solbakken 15
Telefon 4244 4639

Gert Rosendal

Stranden 22
Telefon 6130 9403