Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen siden 15. marts 2018

Steen Kaiser, formand

Aabakken 10

Skriv til bestyrelsen her
Telefon 2896 4433

Lars Merrild, næstformand

Aabakken 16
Telefon 2711 2585

Berit Wolmar, kassserer

Søbakken 9
Telefon 6056 2911

Fie Starkner, sekretær

Solbakken 15
Telefon 4244 4639

Gert Rosendal

Stranden 22
Telefon 6130 9403

Se referater fra bestyrelsesmøder