Haveaffaldsafhentning forår 2023

På den ordinære generalforsamling den 21. marts har bestyrelsen nogle forslag om justering af haveaffaldsafhentningen i Rebæk.

  1. Vognmanden vil kun tage affald med grabben, og de smågrene mv., som ligger på fortovet må beboerne selv fjer
Læs mere

Banko i Rebæk Grundejerforening

Det årlige bankospil i Rebæk grundejerforening blev afholdt onsdag den 9. november kl. 18.00.

54 glade og forventningsfulde medlemmer af foreningen mødte op i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi traditionen tro startede med LIVAs l… Læs mere

Rebæk Banko!

Onsdag den 9. november 2022 kl. 18:00 i konfirmandstuen i præstegården i Dalby.

Af hensyn til de mindre børns sengetid, er starttidspunktet flyttet frem til kl. 18.00, og vi regner med at være færdige kl. 21.30

Vi starter – som sædvanligt – m… Læs mere

Bo Trygt arrangement

Onsdag aften mødte en god håndfuld beboere op i præstegården for at høre om, hvordan man kan gøre det både vanskeligt og uinteressant for tyven, at kaste sig over ens hus og ejendele.

Det var yderst interessant at høre, fra den tidligere poli… Læs mere

Nyt om vejbumpene på Stranden

Efter aftale med Kolding Kommunes vejingeniør Steen Langhoff er der i dag denne meddelelse om vejbumpene på Stranden i Rebæk.

I løbet af uge 36 (fra 5. september) vil resterne af de nuværende vejbump blive fjernet, da de i høj grad er til fare … Læs mere