Haveaffald hentes 23. april

Årets første haveaffaldsafhentning er bestilt: Det bliver tirsdag den 23. april 2019, der er første tirsdag efter Påske.


Vi opfordrer til at gå sammen om at lave nogle få store bunker, så vognmanden, som henter affaldet, får så få stop som m… Læs mere

Rebæk Banko!

Så er det atter tid til en hyggelig aften med bankospil, lidt godt at spise og en god snak med andre Rebæk-borgere!!

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 18:00 i konfirmandstuen ved præstegården i Dalby

Vi starter – som sædvanligt – med et lækker… Læs mere

Byggesagsregister!!!

I forbindelse med kloaksepareringen, vil det være hensigtsmæssigt, at man har de oprindelige tegninger over huset og den tilhørende kloak.

Tegningerne kan fås hos Kolding Kommune, men de kan også hentes på Kolding Kommunes hjemmeside, … Læs mere

Spildevandsplan!!!

Kommunens forslag til spildevandsplan for Rebæk blev enstemmigt vedtaget på byrådsmødet den 19. december 2016.

Vi må nu forvente, at BlueKolding løbende informerer om deres planlægning af gravearbejdet, tilslutningsfrister og muli… Læs mere