Byggesagsregister!!!

I forbindelse med kloaksepareringen, vil det være hensigtsmæssigt, at man har de oprindelige tegninger over huset og den tilhørende kloak.

Tegningerne kan fås hos Kolding Kommune, men de kan også hentes på Kolding Kommunes hjemmeside, … Læs mere

Spildevandsplan!!!

Kommunens forslag til spildevandsplan for Rebæk blev enstemmigt vedtaget på byrådsmødet den 19. december 2016.

Vi må nu forvente, at BlueKolding løbende informerer om deres planlægning af gravearbejdet, tilslutningsfrister og muli… Læs mere