Haveaffaldsafhentning efteråret 2023

Haveaffaldet bliver afhentet tirsdag den 24. oktober.

Reglerne for haveaffaldsafhentning. ( specielt for nye Rebæk borgere og “gamle” borgere må gerne læse med):

Husk at samle i få store bunker på fortovene på vejene.

Haveaffald er ikke total rydning af haver, kun afklip, og affald i sække fjernes ikke.

Vognmanden tager kun haveaffaldet med grabben, smågrene samles op af beboerne selv.

Rigtig god arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen