Haveaffaldsafhentning forår 2023

På den ordinære generalforsamling den 21. marts har bestyrelsen nogle forslag om justering af haveaffaldsafhentningen i Rebæk.

  1. Vognmanden vil kun tage affald med grabben, og de smågrene mv., som ligger på fortovet må beboerne selv fjerne. Årsagen er, at mere end halvdelen af tiden for vognmanden går med at feje og skovle smågrene op i vognen.
  2. Der skal samles i få store bunker, så vognmanden får så få stop som muligt.
  3. Haveaffald, som er puttet i plastiksække vil ikke blive fjernet af vognmanden.

Der er bestilt haveaffaldsafhentning til tirsdag den 11. april, så har man god tid i løbet af påsken til at samle få og store stakke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen