Nyt om vejbumpene på Stranden

Efter aftale med Kolding Kommunes vejingeniør Steen Langhoff er der i dag denne meddelelse om vejbumpene på Stranden i Rebæk.

I løbet af uge 36 (fra 5. september) vil resterne af de nuværende vejbump blive fjernet, da de i høj grad er til fare for trafikken, både hvad angår eksplosioner af dæk og tovlig kørsel for at undgå disse. I samarbejde med politiet og kommunen vil bestyrelsen i løbet af vinteren finde den løsning, som har den ønskede effekt både på farten og for sikkerheden, for alle trafikanter på Stranden.

Skiltet med de 40 km/t vil blive fjernet, men det betyder ikke, at man skal køre 50 km/t, Men når der ingen bump er, er det de almindelige fartbegrænsninger for bymæssig bebyggelse, der gælder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Steen