Så er der igen lidt nyt fra Bestyrelsen.

Vi har aftalt at haveaffaldsafhentningen her i efteråret starter tirsdag den 25. oktober, og vi opfordrer til at der laves få, men store stakke, så vognmanden får få stop, og foreningen sparer penge!

Vi har fastlagt datoen for årets Bankospil i Præstegården, det bliver onsdag den 9. november kl. 18.00

Invitationen med tilmelding kommer senere på Facebook og på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlem Søren Damsbo flytter fra Rebæk om kort tid, og derfor er suppleant Bente Fossø, Søbakken 4, telefon 28496574, mail: bente.fossoe@gmail.com trådt ind i bestyrelsen. Tak til Søren for hans indsats og velkommen til Bente.

Pia Steensgaard Christensen, som blev valgt som suppleant ved sidste generalforsamling, er flyttet, og derfor står vi nu i den situation, at vi mangler to suppleanter til bestyrelsen. Jeg vil bede medlemmerne om at være med til at finde to nye suppleanter, som vi kan vælge ved den kommende generalforsamling i foråret 2023. Forslag kan sendes til mig på mail steen.kaiser@stofanet.dk

Med venlig hilsen

Steen Kaiser