Sommerfest 2019

Der er besluttet en datofor sommerfesten 2019 – det bliver den 17. august 2019.

Nærmere info følger fra udvalgte omkring sommerfesten.