Spildevandsplan!!!

Kommunens forslag til spildevandsplan for Rebæk blev enstemmigt vedtaget på byrådsmødet den 19. december 2016.

Vi må nu forvente, at BlueKolding løbende informerer om deres planlægning af gravearbejdet, tilslutningsfrister og mulighederne for ansøgning om dispensation.

Rebæk Grundejerforening vil følge planlægningen tæt og forsøge at holde tæt dialog med BlueKolding og Kolding Kommune.

Mere om kloakseparering