Vejbump i Rebæk 2023

Vi har lavet følgende aftale med Kolding Kommune.

Da der desværre er der ikke flere penge på budgettet til vedligehold af veje i Kolding Kommune, har vi aftalt, at de gamle bump lægges på Stranden igen. Vi har bedt om, at bumpene forankres bedre end tidligere, så de ikke bliver til fare for trafikanterne. Vi er blevet lovet, at der til efteråret eller senest inden sæsonen 2024, vil blive udlagt pudebump, som er mindre sårbare over for den meget tunge trafik, som kan finde sted på Stranden.

Bumpene vil blive udlagt på de oprindelige pladser, ud for Stranden 4, Stranden 24, Stranden 34A, Stranden 19 og endelig ved indkørslen til P-pladsen ved Stranden 33.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man lader bumpene ligge, hvor de bliver lagt.

God sommer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen