Bestyrelsens beretning 2016

I det forgangne år har vi haft en del at lave.

Først den ordinære drift:

Generalforsamlingen, hvor Berit Wolmar trådte ind i bestyrelsen og blev vores kasserer. Lars og Claus blev genvalgt.

På generalforsamlingen omtalte Fie Starkner sine samtaler med Blue Kolding, og på det tidspunkt kunne vi ikke forudse, at det ville blive efterårets tema for vores grundejerforening. Herom senere.

Hold Rebæk ren. I år var der ikke så stor tilslutning som tidligere, og heldigvis var der mindre affald rundt omkring i området, så pølserne på Steens terrasse blev serveret på samme tidspunkt som sædvanligt.

Haveaffaldsafhentningen. I foråret 2016 var mængden af affald mindre end tidligere, og kombineret med en ny vognmand, som er lidt billigere end den tidligere, blev udgiften ikke så stor. Afhentningen i efteråret var stort set som den plejer at være.

Trafikforhold i Rebæk. Vi har haft et godt samarbejde med Steen Langhoff fra Kolding Kommunes teknik og miljø, og skiltningen med P forbud fra april til oktober er etableret. Vores vejbump er nu stationære og tages ikke op om vinteren.

Affaldscontainerne. I løbet af maj blev adgangsforholdene til de fire containere reetableret af kommunens nye vejmand, således at man også kunne komme frem til dem, når det havde regnet. Dog et lille” Aber dabei”! Det er konstateret nogle gange, at affald er blevet stillet/smidt rundt om containerne, når de har været fulde. Det ser bestemt ikke godt ud, og bestyrelsen anbefaler, at man tager sit affald med sig hjem og venter med at aflever til containerne er blevet tømt.

Stierne og den ”nye sti”. Stierne er i år blevet passet af vores private havemand, og det er blevet gjort flot. Vi har indgået en ”pasningsaftale” med Niels Bjerre af den sti, som går fra Solbakken til Slugten. Dvs. at fra nu af kan man færdes der, og vores havemand vil holde stien, så den er god at gå på. (Fie og Bo vil slå græsset, når de alligevel har gang i deres slåmaskine. Tak for det).

Sommerfesten var som sædvanlig yderst vellykket, og fremmødet var fint. Dejligt at der også dagen efter kom mange til strandgudstjenesten. Tak til udvalget for en god indsats.

Banko. Også igen i år blev bankospillet afholdt i god ro og med herlige tilråb og gode præmier. Mange tak til sponsorerne

Så det ekstraordinære!

Sankt Hans bål. Som et nyt tiltag etablerede vi et lille, men ualmindelig velbrændende Sankt Hansbål på stranden ved Surferklubben. Mange rebækkere slog et slag ned forbi, og i år vil vi sørge for en lille forfriskning til alle, når vi har sunget: ”Vi elsker vort land”, også kendt som Midsommervisen!!

Vandsepareringen. Er et noget mere problematisk emne. Vi har haft flere medlemsmøder og temmelig meget kommunikation med myndighederne. Dels i form af forespørgsler og ikke mindst foreningens høringssvar til vandseparerings projektet. Desværre er det eneste, vi stort set opnåede, er at projektet bliver udskudt en smule, men ellers er vi, som I alle ved, blevet mødt med beskyldninger om, at vi er nogle forkælede mennesker, som bare skal betale ved kasse 1. I skrivende stund ved vi ikke meget om, hvad der kommer til at ske, men Blue Kolding skal kontakte de enkelte husstande for at lave aftaler om separeringen. Bestyrelsen er stadig meget interesseret i at blive orienteret fra medlemmerne, både når de får et tilbud fra en entreprenør og når de bliver kontaktet af Blue Kolding. Det er vores håb, at kommunen vil leve op til deres udsagn om, at det ikke må koste den enkelte husejer ”en Bondegård ”at få separeret spildevandet.

Nu får vi se, men vi har gjort en ihærdig indsats!

Og hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Steen Kaiser

Formand.