Asfaltering, hajtænder mv.

Kolding kommune har meddelt nedenstående 

I forhold til retablering af hajtænder, kan vi oplyse følgende – se kort nedenfor:

I de 4 med gult fremhævede kryds er Blue Kolding blevet bedt om at retablere hajtænder snarest.

På de røde strækninger udlægger vi i slutningen af året nyt asfaltslidlag efterfulgt af etablering af hajtænder i de berørte kryds.

Hvad angår det signalregulerede kryds Stranden/Skamlingvejen, så har vi drejet signalet ved stopstregen lidt, så det skulle være nemmere at se (man skal selvfølgelig køre hen til stopstregen).

Desuden har vi (i begyndelsen af juli) fået udskiftet den anmelderspole, der ligger 8-10 meter fra stopstregen på Stranden, så nu skulle bilisterne gerne få grønt lys herfra.