Byggesagsregister!!!

I forbindelse med kloaksepareringen, vil det være hensigtsmæssigt, at man har de oprindelige tegninger over huset og den tilhørende kloak.

Tegningerne kan fås hos Kolding Kommune, men de kan også hentes på Kolding Kommunes hjemmeside, hvor alle ældre byggesager er scannet og gjort tilgængelig.

Det er dog ikke alle byggesager, der indeholder tegninger over kloakken. Det tog man vist ikke så nøje den gang.

Kolding Kommunes byggesagsregister

Linket kan også findes under punktet “Kloakseparering