Genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse vedrørende Kommuneplan 2017 – 2019 for Kolding Kommune

Kære medlemmer i Rebæk Grundejerforening. I januar 2018 indgav den daværende bestyrelse i Rebæk Grundejerforening sammen med en anden grundejerforening og en beboerforening en klage over ”Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune”, (Marina City). Det væsentligste i klagen var, at man anfægtede lovligheden af etablering af boliger på visse områder ved inderfjorden.

Den 3. juli 2020 har Planklagenævnet truffet en afgørelse, der giver klagerne medhold i, at  …. kommuneplanrammerne ikke giver mulighed for etablering af boliger, erhverv og offentlige opholdsområder, men alene anvendelse, der relaterer sig til lystbådehavn.

Planklagenævnet anfører, at ”Denne afgørelse er endelig, og ikkekan indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.”

Der henvises til afgørelsen, offentliggjort på Rebæk Grundejerforenings hjemmeside.

Den 13. oktober 2020 har Planklagenævnet imidlertid meddelt, at Kolding Kommune nu har anmodet om genoptagelse af denne afgørelse.

Et flertal i bestyrelsen i Rebæk Grundejerforening har besluttet at protestere mod genoptagelsen.

For at bestyrelsens beslutning ikke skal stå alene, har du mulighed for at tilkendegive, hvorvidt du er uenig i bestyrelsens beslutning om at indgive en protest mod genoptagelsen.

Jeg skal bede dig om senest søndag den 15. november kl. 18 på Facebook eller i en mail til richardt.norgaard@privat.tele.dk at skrive, at du er uenig med angivelse af navn og adresse. Kun én tilkendegivelse pr. adresse. 

Såfremt det viser sig, at der er et flertal blandt grundejerforeningens medlemmer mod, at bestyrelsen indgiver en protest mod genoptagelsen, vil protesten ikke blive indgivet. I modsat fald vil protesten blive indgivet i overensstemmelse med flertallet i bestyrelsen.

Ovenstående notat er lagt på såvel Rebæk Grundejerforenings hjemmeside som Facebookgruppe.

Med venlig hilsen

Richardt Nørgaard

Formand

One Reply to “Genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse vedrørende Kommuneplan 2017 – 2019 for Kolding Kommune”

 1. Vi ønsker ikke at Rebæk Grundejerforening skal indgive en
  protest mod genoptagelsen.

  Med venlig hilsen
  Torben og Bente Fossø
  Søbakken 4
  6000 Kolding

Lukket for kommentarer.