Årets gang i Rebæk grundejerforening

Her er et indtryk af, hvad grundejerforeningens bestyrelse har arbejdet med de sidste år.

I foråret starter vi med den årlige generalforsamling for det forløbne år. Vores vedtægter siger, at generalforsamlingen skal finde sted i 1. kvartal, og i år er det onsdag den 27. marts.

Aftenen er strikket sådan sammen, at generalforsamlingen starter kl. 18.30, og når vi er færdige med den, er foreningen vært ved hjemmelavede gule ærter, med det hele eller ved pizza for de få som ikke spiser gule ærter. Drikkevarer sørger vi også for.

Kl. ca. 22 er alle godt mætte og så kan man glæde sig til næste år generalforsamling.

Affaldsafhentning

En anden populær aktivitet er have affaldsafhentningen først tirsdag efter påske, hvor beboerne har haft mulighed for at beskære træer og buske i haverne. Vi opfordrer alle vejenes beboere til at gå sammen om at lave nogle få store bunker med grene og afklip, så vognmanden, som henter affaldet, får så få stop som muligt. Vigtigt er det, at man ikke smider sorte sække med affald, da de ikke vil blive taget med. Kun grene og afklip!!

Om efteråret gentager vi afhentningen af haveaffald tirsdag i uge 43, så beboerne har efterårsferien til arbejdet.

Bål og sommerfest

Der holdes Sankt Hansbål på engen til højre for Fjordstien, den sti, som går fra Rebæk ind til Skamlingsvejen. Foreningen er vært ved et glas vin, så vi kan ønske hinanden god midsommer.

I august måned, lørdag i uge 33 holder vi sommerfest. Der sættes et stort telt op på stranden neden for surferklubben, hvor festen holdes. Udvalget, som står for festen, modtager bestillinger på mad, som vi selv betaler og vi medbringer selv drikkevarer og service. Børnene kan hoppe i hoppeborg, bage snobrød osv. om eftermiddagen.

Næste formiddag er der Strandgudstjeneste, idet Dalby kirke låner vores telt til den årlige gudstjeneste med fjorden. En rigtig god tradition og et godt samarbejde med kirken.

Banko!!

I starten af november holder vi det årlige bankospil i menighedshuset i præstegården, så låner vi kirkens lokale! Aftenen starter kl. 17.30 eller 18.00 med fællesspisning, som foreningen er vært for, Livas gode pølse-/ ostebord. Der kan købes øl, vand og vin.

Og så er der bankospil!!

Foreningen har købt en hel del præmier, men beboere, som har mulighed for det, sponsorerer også præmier, så der vindes meget!

Tilmelding er nødvendig, da pladsforholdene kræver, vi kun kan være 75 deltagere.

Så dan har det været et godt stykke tid og bestyrelsen håber på fortsat opbakning for grundejerforeningens medlemmer