Kloakseparering

Informationer om kloaksepareringen i Rebæk samt Spildevandsplan Tillæg 15 

2017-08-22 BlueKoldings power-point fra informationsmødet på KUC om kloaksepareringen i Rebæk (1 Mb)

2017-08-22 Notat fra BlueKolding om reglerne for udtræden for regnvand

2017-08-22 Regnvand i Haven. Notat fra Teknologisk Institut om afledning af regnvand til egengrund.(8 Mb)

2016-09-21 Grundejerforeningens høringssvar til spildevandsplanens tillæg 15

2016-08-30 Invitation til grundejerforeningsmøde om spildevandsplan

2016-08-23 Søg oplysninger i Kolding Kommunes byggesagsarkiv
Hvis du er i tvivl om, hvor og hvordan kloakken på din grund er placeret, kan du muligvis finde tegninger herom i Kolding Kommunes byggesagsarkiv.
Arkivet finder du her: Byggesagsarkiv 

2016-08-19 Accept af forlængelse af høringsfristen
Kolding Kommune har dags dato meddelt Rebæk Grundejerforening, at høringsfristen er forlænget med 1 måned til den 1. oktober.
Kommunen vil snarest informere samtlige grundejere om høringsfristens forlængelse. 

2016-08-19 Ansøgning om forlængelse af høringsfristen
Rebæk Grundejerforening har ansøgt kommunen om forlængelse af høringsfristen med henvisning til dels sommerperioden dels den sene placering af informationsmødet.

2016-08-18 Kolding Kommunes power-point fra informationsmødet på KUC (3 Mb)

2016-08-18 Blue Koldings power-point fra informationsmødet på KUC (3 Mb)

2016-05-01 Forslag til Tillæg 15 til Spildevandsplan: Separering af spildevand og regnvand i Rebæk (3,7 Mb)

2012-05-14 Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune (27 Mb)