Bestyrelsens beretning 2017

Så er der gået endnu et år. På mange måder et godt år, selv om vejret ikke har været det bedste nogensinde! Vi har i bestyrelsen haft mange gode og udfordrende opgaver at beskæftige os med.

Generalforsamlingen 2017,

Hvor Dorte Hartung udtrådte og Fie Starkner blev valgt ind i bestyrelsen. Ellers skete der ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen.

De faste opgaver for bestyrelsen:

Stierne er atter blevet passet rigtig godt af vores dygtige havemand.

Vi har selv ”Holdt Rebæk ren” i foråret, og det viste sig at være en ret overkommelig opgave, da der ikke var ret meget affald at samle op.

Vi har bedt kommunen om at se på, om lyskrydset ved Skamlingsvejen fungerer optimalt, og det mener kommunens teknikere at det gør, så det må vi nok leve med.

Både forårets og efterårets haveaffaldsafhentning er gået fint. Vi vil fortsat opfordre til, at naboer går sammen om at lave større og færre affaldsstakke i år.

Vores midsommerfest på stranden blev en hyggelig aften, hvor mange af beboerne mødtes og fik en sludder og et glas øl eller vin.

Sommerfesten i august gik som sædvanlig godt, og folk hyggede sig gevaldigt.

Vores Banko i november blev endnu en gang et tilløbsstykke, og det var lige ved, at vi ikke kunne være der.

Tak til alle sponsorer.

Så til de specielle opgaver

Vandsepareringen skrider tilsyneladende frem efter planen, og Henning Haves folk fejer vejene så ofte, at der mig bekendt ikke er sket uheld med forruderne på vores biler.

I forbindelse med vandsepareringen har vi talt med Blue Kolding om at vi måske kan få en ny belægning på nogle af vore stier, så der kan køres med barnevogne, rollatorer og cykler, men en afgørelse er endnu ikke truffet.

TreFor/ EWII har sagt vores aftale om opkrævning af kontingenter op, så derfor har vi valgt en ny måde at kræve kontingentet op på. Det vil kassereren komme ind på, når hun får ordet.

Marina City lever stadig! Vi har i samarbejde med grundejerforeningerne i Dalby og Tved gjort indsigelser om projektets lovlighed i forhold til opfyldnings af 7,7 hektar af fjorden. Tilsyneladende fortsætter Kolding Kommune projektet uden at vide, om Kystdirektoratet vil tillade den store opfyldning af søterritoriet.

Desværre har vi mistet Bus 2 i december måned, men til gengæld har de mange protester fra beboere og foreningens bestyrelse bevirket, at der fra 1. marts 2018 og et år frem vil være en forsøgsordning med flex-ture i Rebæk, selv om vi pr. definition er inden for bygrænsen.

Og hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen

Steen Kaiser