Hvad gør jeg hvis..

 gadelyset ikke virker?

EWII (Tidkigere Tre-For) har aftale med Kolding Kommune om at passe gadebelysningen i hele kommunen. Er en eller flere af gadelamperne i Rebæk gået i stykker eller lyser de ikke, er det hurtigste derfor at melde dette til Tre-For direkte. Det kan gøres skriftligt, telefonisk eller pr. mail, men det sikreste og hurtigste er at anvende den dertil beregnede hjemmeside. 

Du finder hjemmesiden her: EWII Fejlmeld gadelys
EWII, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, 7050 5050, mail: ewii@ewii.com

… der er problemer med affaldshentning?

Hvis affaldssækken ikke er tømt, stativet ikke stillet på plads eller andre problemer med affaldsafhentningen, er det kommunens borgerservice, renovation, der skal kontaktes. Du kan ringe eller skrive til kommunen, men du kan også indberette problemer elektronisk.

Du indberetter her: Kolding Kommune, renovation
Kolding Kommune, Borgerservice, renovation, Bronzevej 3, 6000 Kolding, 7979 7100, renovation@kolding.dk

… der er huller i asfalten?

Hvis der er problemer med vejbelægningen, fortovskanter eller indkørsler, er det kommunens vejafdeling, der skal kontaktes. Du kan ringe eller skrive til kommunen, men du kan også indberette problemer elektronisk.

Du indberetter her: Kolding Kommune “Giv et praj”
Kolding Kommune, Driftsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, 7979 1400, drift@kolding.dk

… jeg vil skifte TV-pakke?

Rebæk er tilsluttet AFIK (Antenne Foreningen I Kolding), som leverer TV-kanaler i tre forskellige TV-pakker: Grund-, Mellem- og Fuldpakke. Se indhold og priser på pakkerne her under “Information”: TV-pakker

Ønsker du at skifte pakke, kan du bestille ændringen her: Skift TV-pakke
AFIK, Rædersvej 15, 6000 Kolding, 7550 0452, kontor@afik.dk

… jeg får mistanke om rotter?

Hvis du konstaterer rotter på din ejendom, skal Kolding Kommune ubetinget underrettes herom. Du skal underrette kommunen via “den digitale rotteanmeldelse”, som du finder her: den digitale rotteanmeldelse

Kolding Kommune tilbyder alle husstande et gratis kloaktjek for at sikre, at ejendommens kloakrør er tætte, så rotterne ikke har adgang til kloakken. Tjekket foregår med røg under overtryk, så man kan se hvor kloakken er utæt. Det er især relevant for ejendomme bygget i perioden 1960 – 1975. Ønsker du et gratis røgtjek, skal du kontakte kommunen.