Rebæk forsynes fra:

Naturgas: Dong Energy

Dong Energy har forsyningspligt til Rebæk med naturgas.

Tilslutningspligten er udløbet, hvorfor det nu er frivilligt om de enkelte husstande vil være tilsluttet til Dongs forsyningsnet.

Fjernvarme: Tre-For

Tre-For har etableret fjernvarmeforsyning i hele Rebæk området.

Tilbud om tilslutning kan indhentes ved Tre-For. Prisen for tilslutning afhænger af afstanden fra vejen til indgang i huset. Hertil kommer udskiftning af olie/gas-fyr og andre VVS-installationer i ejendommen.

El: Tre-For

Tre-For har forsyningspligt til Rebæk, men da el-markedet er liberaliseret, er det muligt at få leveret elektricitet fra andre leverandører.

Vand: Tved Vandværk

Rebæk forsynes med vand fra Tved Vandværk.
Kvaliteten måles løbende og resultatet kan se på vandværkets hjemmeside. 

Kabel-TV: AFIK

Rebæk er tilsluttet AFIK (AntenneForeningen I Kolding), som overtog vores lokale antenneforening for et par år siden (20XX)

AFIK tilbyder tre forskellige pakker, “Lille”, “Mellem” og “Stor”. Indhold og priser kan ses på foreningens hjemmeside.