Tre kandidater fundet til bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rebæk Grundejerforening.

Lørdag den 27. april kl. 16.00 i Dalby præstegård, Gl. Tved 23 A

Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at der nu er fundet tre kandidater, som er villige til at gå ind i bestyrelsen ved den kommende ekstraordinære generalforsamling. Derfor bliver dagsorden anderledes end den, der er præsenteret på facebook og på hjemmesiden

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fortsættelse af den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Richardt Nørgaard Strandbakken 17A, Mette Larsen, Bakkevænget 23 samt Sandra Ebert Hansen, Søbakken 14 har meldt sig som kandidat.
  2. Valg af to suppleanter.
  3. Valg af revisor: Bestyrelsens forslag Bente Fossø + yderligere en revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
  5. Eventuelt .

På bestyrelsens vegne

Steen Kaiser