Beslutning om at afstå fra protesten mod genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse

Kære medlemmer i Rebæk Grundejerforening.

På baggrund af en bestyrelsesbeslutning om at indgive en protest mod en genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse vedrørende Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune har bestyrelsen anmodet medlemmerne i Rebæk Grundejerforening om at tilkendegive, hvorvidt man var imod, at bestyrelsen indgiver denne protest.

Resultatet heraf foreligger nu. Der er ca. 30% af medlemmerne, der er imod, at bestyrelsen indgiver protesten.

Der har været indlæg på Facebook med indvendinger over dels afstemningsmåden dels tidsfristen og den omstændighed, at der ikke er sikkerhed for, at alle medlemmer er bekendte med afstemningen. 

På den baggrund har bestyrelsen genovervejet beslutningen og er kommet frem til, at man ikke vil indsende protesten.

Ovenstående notat er lagt på såvel Rebæk Grundejerforenings hjemmeside som Facebookgruppe.

Med venlig hilsen

Richardt Nørgaard

Formand