Husk afhentning af haveaffald 14. april 2020

Som annonceret på facebook og nævnt i tidligere referater, bliver der afhentet haveaffald 14. april 2020.

Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre til at haveaffaldet samles af flere husstande i bunker, for at begrænse arbejdet med opsamlingen.

God påske.