Husk afhentning af haveaffald 20. Oktober 2020

Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre til at haveaffaldet samles af flere husstande i bunker, for at begrænse arbejdet med opsamlingen.