Ekstraordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rebæk grundejerforening.

Lørdag den 27. april kl. 16.00 i Dalby præstegård, Gl. Tved 23 A

Dagsorden.

 1. valg af dirigent.
 2. vedtægtsændring:
  1. § 9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleanter. Formand, næstformand og kasserer udpeges af bestyrelsen, ændres til:
  2. § 9 Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 3. Fortsættelse af den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to suppleanter
  3. Valg af revisor: Bestyrelsens forslag Bente Fossø + yderligere en revisor
  4. Valg af revisorsuppleant
  5. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Steen Kaiser