Haveaffald hentes 23. april

Årets første haveaffaldsafhentning er bestilt: Det bliver tirsdag den 23. april 2019, der er første tirsdag efter Påske.


Vi opfordrer til at gå sammen om at lave nogle få store bunker, så vognmanden, som henter affaldet, får så få stop som muligt.

Husk, at man ikke må smide sorte sække med affald, da de ikke vil blive taget med. Kun grene og afklip!!