Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30
I Dalby Præstegård Gl. Tved 23A.

Der indkaldes til Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden Ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Det reviderede regnskab og budget for 2018 forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Ad pkt. 4.

Forslag fra medlemmer skal være sekretæren i hænde senest den 19. marts 2019. Forslaget fremsendes skriftligt.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen består af Fie Starkner, Berit Wolmar, Steen Kaiser og Gert Rosendahl, i det både Lars Mernild og Joan Bjerre er fraflyttet.

På valg er Fie Starkner (ønsker ikke genvalg) og Steen Kaiser (ønsker ikke genvalg)

Ad pkt. 7

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Ad pkt. 8

På valg er Bo Michaelsen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår nyvalg til Bente Fossø + en yderligere

Ad pkt. 9

Der skal vælges en revisorsuppleant.

2 Replies to “Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019”

 1. Kære medlemmer af Rebæk Grundejerforening.
  Så er den nye hjemmeside oppe at køre, når I har set den, så fortæl jeres naboer om den, så vi kan få gang i kommunikationen.
  Med venlig hilsen
  Steen Kaiser

 2. Ser først denne info om GENERALFORSAMLING nu, 26.02.2019
  — og har ingen mail herom i “arkiv” under min eller Birthes e-mail.

  mvh
  Niels

Lukket for kommentarer.