Haveaffald afhentes næste gang den 26. oktober 2021

For at begrænse omkostningen til afhentning af haveaffald opfordres grundejerne til at samle affaldet i bunker fra flere husstande.

Der gøres opmærksom på, at ordningen kun omfatter haveaffald fra almindelig beskæring af træer og buske, og altså ikke affald i form af rødder, stammer og lignende i forbindelse med større oprydning eller fuldstændig rydning af grunden.

I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse.