Nyt fra Bestyrelsen

HAVEAFFALD, Foråret 2022

Haveaffaldsafhentningen begynder tirsdag den 19. april 2022. Af hensyn til økonomien henstiller bestyrelsen, at man virkelig forsøger at lave så få stakke som muligt på de enkelte veje. Hvis man aftaler, at 15- 20 går sammen om en bunke, vil vi kunne reducere udgiften til afhentningen betragtelig. Tak for jeres indsats. God Påske!

Nu er der en opdatering på generalforsamling 2020 og 2021.